Omvårdnad

Omvårdnad

Omtanke. En introduktion till omvårdnadsetik Per Nortvedt Studentlitteratur 2019 www.studentlitteratur.se

8 oktober 2019

Att flytta en patient från intensivvårdsavdelningen för att någon annan ska få plats. Att avsluta vätske- och näringsbehandling för en döende patient av hänsyn till patientens bästa men mot familjens önskan. Att använda tvångsmedel mot en dement patient av hänsyn till personens egen hälsa.

Det är några exempel på moraliska dilemman som Per Nortvedt, professor vid universitetet i Oslo, tar upp i sin bok Omtanke. Per Nortvedt har själv en bakgrund som anestesisjuksköterska och har främst arbetat med akut sjuka patienter.

Boken är en introduktion till omvårdnadsetik och behandlar såväl dess idéhistoriska som dess filosofiska bakgrund. Här finns de centrala begreppen, teorierna och principerna beskrivna samt instuderingsfrågor och litteraturförslag för den som vill läsa vidare. Boken vänder sig framför allt till sjuksköterskestudenter på grundutbildningen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida