Omvårdnad

Att bli bekräftad

20 maj 1997

Författare Barbro Gustafsson
Titel Bekräftande omvårdnad – SAUK-modellen för vård och omsorg.
260 sidor
Förlag Studentlitteratur 1997.
Cirkapris 384 kronor
ISBN 91-44-00090-1

Den så kallade Saukmodellen för omvårdnad innebär att omvårdnaden utgår från ett bekräftande bemötande av patienten. Omvårdaren har en helhetssyn på patienten och ser henne som ett handlande subjekt.

Omvårdnadsidealet i SAUK-modellen är att bevara och befrämja den sjukas kompetens att skapa ett gott liv, det vill säga människans förmåga att på olika sätt förverkliga sin livsplan. Bekräftelsen tolkas som en dynamisk process i fyra faser, där olika omvårdnadsmål följer på varandra. S-fasens omvårdnadsmål är att uttrycka sympati. A-fasens är att skapa en accepterande och tillåtande dialog. U-fasens omvårdnadsmål handlar om att skaffa kunskap om patientens upplevelse av sin situation medan K-fasens är att ge uttryck åt den yrkesspecifika kompetens som krävs hos omvårdaren för att patienten ska få stöd att genomföra sin livsplan. SAUK-modellen för bekräftande omvårdnad kan, enligt författaren, ses som ett led i att utveckla kvaliteten i omvårdnaden. Barbro Gustafsson är lektor i omvårdnad och prefekt vid Ersta högskola. Boken är en fördjupning av hennes avhandlingsarbete.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida