Omvårdnad av hjärtsjuka på magisternivå i Halmstad

Högskolan i Halmstad planerar för landets första magisterutbildning i kardiologi för sjuksköterskor. I höst beräknas den starta.

7 januari 2003

Magisterutbildningen ska vända sig till yrkesverksamma sjuksköterskor och ge kompetens inom kardiologisk omvårdnad. Vid Halmstads högskola finns fem disputerade sjuksköterskor inom området kardiologi.

? Därför anser vi att vi är speciellt lämpade att erbjuda en sådan magisterutbildning, säger Jan Mårtensson.

Han är en av de fem disputerade sjuksköterskorna, adjunkt och ansvarig för planeringen av kurserna som ska ingå. Magisterutbildningen ska ge studenterna ämnesbredd i motsats till andra fördjupande magisterutbildningar där målet är att förbereda för forskning.

Högskolan i Halmstad utnyttjar därmed högskolornas nya möjlighet till en bredare magisterexamen. Den kommer att ge kunskaper inom såväl akut hjärtsjukvård, som förebyggande och rehabiliterande vård. Med en allt äldre befolkning ökar behovet av sjuksköterskor med specialistkompetens inom hjärt- och kärlsjukdomar.

Det har länge varit möjligt att gå fem- och tiopoängskurser i kardiologi på flera av landets högskolor. De flesta har byggt
på ett medicinskt perspektiv, men i den nya magisterexamen är omvårdnad i fokus.

? Kurserna ska handla om omvårdnad vid ischemisk hjärt- och kärlsjukdom, sekundär och primärprevention vid hjärtsjukdom, men också placera sjukdomen i ett samhällsperspektiv. Genom att avsluta med ett självständigt kliniskt tiopoängsarbete, som ska utföras på den egna arbetsplatsen, ger utbildningen en bredd som vi tycker saknats tidigare, säger Jan Mårtensson.

Att det kommer att bli efterfrågan på de cirka 20 platserna tvivlar han inte på. Medlemmarna i VIC (Vårdpersonal inom cardiologi) har i flera år önskat en sådan utbildning.

Högskoleverket införde magisterexamen med ämnesbredd den 1 januari 2002. Syftet var att underlätta för redan yrkesverksamma och studenter med utländsk examen. Beslutet är ett led i strävan mot den öppna högskolan, där målet är att bredda rekryteringen och öppna fler vägar till högre studier.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida