Omvårdnad även på akuten

3 november 2003

Normerna på akutmottagningen ger inte utrymme för personliga möten med patienten. Det skriver sjuksköterskan och forskaren Maria Nyström i en sammanfattande tolkning av ett forskningsprojekt. Trots att de flesta patienter som kommer till akutmottagningen inte behöver dramatiska medicinska åtgärder får de inte den personliga uppmärksamhet av vårdarna som de vill ha eller skulle behöva.
Arbete på en akutmottagning utan specialinriktningar förutsätter att vårdarna har bred kompetens. De ska kunna möta patienter med alla typer av sjukdomar och skador, vilket innebär väldigt många och olika slags arbetsuppgifter. För att tillfredsställa patienternas behov av en mer omsorgsinriktad omvårdnad och för att stärka vårdarnas behov av yrkesmässig självkänsla, föreslår författaren att de får möjligheter att utveckla olika typer av specialkunskap. Förutom detta bör vårdarna erbjudas meningsfull handledning och bra arbetsförhållanden.

Boken bygger på studier gjorda på en akutmottagning med problem. Läsaren får följa hela forskningsprocessen och får en bra bild av både de svårigheter som fanns på enheten och av tillvägagångssättet i de studier som genomfördes. Det är således en bra bok inte bara för vårdpersonal på akutmottagningar, utan även för intresserade av omvårdnad, vårdvetenskap, forskning och organisationsutveckling.

Författare Maria Nyström
Titel Möten på en akutmottagning. Om effektivitetens vårdkultur, 272 sidor
Förlag Studentlitteratur 2003
Cirkapris 305 kronor ISBN 91-44-04229-9

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida