Omvårdnad saknas i huvuddokument om stroke

2 september 2005

I sitt svar på remissversionen av Socialstyrelsens riktlinjer för strokesjukvård 2005 påpekar Vårdförbundet att rehabilitering och omvårdnad saknas i huvuddokumentet, som innehåller rekommendationer som stöd för beslut om prioriteringar.

Men det är bra att riktlinjerna ges ut i tre delar, ett huvuddokument som ska utgöra stöd för beslutsfattare, ett medicinskt och hälsoekonomiskt faktadokument för vårdpersonal och ett dokument riktat till patienter och närstående, anser förbundet.

Läs hela remissvaret på www.vardforbundet.se.  

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida