Omvårdnadens etik

1 oktober 2001

Författare Kersti Malmsten 
Titel Etik i basal omvårdnad
148 sidor 
Förlag Studentlitteratur 2001 
Cirkapris 240 kronor 
ISBN 91-44-01449-X

Etiska dilemman uppstår inte bara när det gäller liv och död som vid abort, suicid och transplantationer. I vården av kroppsligt funktionsnedsatta människor ställs såväl sjuksköterskor som undersköterskor och vårdbiträden dagligen inför situationer där etiska ställningstaganden krävs. Att som människa vara beroende av hjälp med alla kroppsliga funktioner; att sköta hygien och toalettbesök, är svårt. Kraven på sjuksköterskan är därför ofta stora. Hennes uppgift är att hjälpa patienten som kräks utan att övermannas av de kväljningar hon kanske själv drabbas av. Det är också i den vardagliga vårdsituationen som det verkliga mötet mellan patient och sjuksköterska sker. Det kan vara då patienten känner att hon kan ställa den svåraste frågan, »Hannah, ser jag ut som en som ska dö?«, den som sjuksköterskan inte har något färdigt svar på. 

Det som skiljer denna bok från många andra böcker i etik är att utgångspunkten inte är teorin utan den verklighet som sjuksköterskan befinner sig i. Teorin kommer in när författaren, som är doktor i etik och lektor, resonerar kring ovanstående och andra situationer som sjuksköterskan Hannah möter under sin arbetsdag. Sjuksköterskan behöver kunskap om vad och hur hon ska göra, men det räcker inte. Hon behöver också tillgång till sina känslor och ibland hjälp att förstå varför hon känner som hon gör. Författaren visar på ett sätt för sjuksköterskan att nå dit.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida