Omvårdnadsdiagnostik

14 april 1997

Författare Doris Carnevali
Titel Handbok i omvårdnadsdiagnostik
260 sidor
Förlag Liber 1996.   
Cirkapris 338 kronor
ISBN 91-634-1287-X

Doris Carnevali är en välkänd amerikansk sjuksköterska och vårdforskare. Hon har svenskt påbrå och sedan 1983 har hon föreläst för och samarbetat med svenska sjuksköterskor. Dessutom har hon skrivit flera böcker om omvårdnad. Hon har länge hävdat att den specifika omvårdnad som sjuksköterskan ger – som skiljer sig från den rent medicinska vården – kräver särskild kompetens.
För att kunna ge patienten god, specifik omvårdnad måste sjuksköterskan kunna ställa en riktig omvårdnadsdiagnos. Doris Carnevali menar att varje patient har rätt till en sådan diagnos lika väl som en medicinsk diagnos. Den specifika omvårdnaden inriktar sig på problem relaterade till hälsan i det dagliga livet, i många fall handlar det om prevention.
Omvårdnadsdiagnosen ger en bild både av patientens och de anhörigas situation. Eftersom den gäller problem i ett ”hälsorelaterat dagligt liv” är omvårdnadsdiagnosen formulerad med ett vardagligare språk än den medicinska diagnosen. Men det är viktigt att sjuksköterskor använder de vardagliga orden med stor tydlighet när de formulerar diagnosen.
Doris Carnevali definierar omvårdnadsbehandling som ”varje handling eller beteende som utövas eller delegeras av sjuksköterskor i syfte att påverka patienters och anhörigas hälsorelaterade dagliga liv”. Omvårdnadsbehandlingen kan ingå i den delegerade medicinska behandling som ordineras av läkaren, men själva omvårdnadsbehandlingen ordineras av sjuksköterskan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida