Omvårdnadsdokumentation

5 november 2001

Författare Catrin Björvell
Titel Sjuksköterskans journalföring – en praktisk handbok
207 sidor
Förlag Studentlitteratur 2001
Cirkapris 372 kronor
ISBN 91-44-01382-5

Nödvändigheten av att dokumentera omvårdnad är nu, 16 år efter att patientjournallagen trädde i kraft, knappast ifrågasatt längre. Däremot finns fortfarande en del att säga om hur det ska göras. Catrin Björvell vill med denna andra version av boken Sjuksköterskans journalföring (den första kom 1995) »…få till stånd en strukturerad journalföring som senare kan modifieras och förfinas«. Boken bygger på VIPS-modellen (VIPS-foldern följer med boken) och är, som titeln säger, en praktisk handbok med konkreta beskrivningar av hur sjuksköterskan kan dokumentera enligt VIPS. Utdrag ur omvårdnadsjournaler och epikriser, skrivna av sjuksköterskor inom olika specialiteter, finns med som realistiska exempel på hur det kan se ut. Boken innehåller också en allmän del, där bland annat organisatoriska förutsättningar som exempelvis ledarskapets betydelse diskuteras, samt en teoretisk del. För den som vill veta mer har boken en egen webbplats, www.studentlitteratur.se/sskjournal

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida