”Omvårdnadshus bra för patienterna”

4 maj 1998

SKÅNE. Bättre vård för patienterna, förbättrad kompetensutveckling för de anställda och effektivare vård. Det skulle så kallade omvårdnadshus ute i kommunerna innebära, menar Vårdförbundets lokala avdelning i Skåne. Omvårdnadshuset skulle bli en mellanstation mellan specialistsjukvården och hemmet.

I stället för att ligga kvar inom specialistsjukvården, efter till exempel en operation, skulle patienten kunna åka till ett omvårdnadshus. Omvårdnadshuset skulle också kunna fungera som avlastning för anhöriga som vårdar i hemmet. ”Det gäller att ha en vård på rätt nivå, men problemet är de skarpa gränser som finns mellan landstinget och kommunerna som huvudmän”, menar avdelningens ordförande Karin Rangin.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida