Omvårdnadsstrateg med fötterna i myllan

Tiden är den enda begränsningen för Rosemarie Klevsgård. Med en halvtid som universitetslektor och chefssjuksköterska på den andra halvan ser hon oändliga möjligheter. Inom ramen för lektoratet handleder hon doktorander och fortsätter sin forskning om livskvalitet hos patienter med svåra kärlsjukdomar och som chefssjuksköterska har hon ett övergripande ansvar för att driva strategiska omvårdnadsfrågor för hela sjukhuset. Frågor som främst handlar om att göra vården beredd att möta framtidens krav.

? Med en bra organisation, nätverk och positiva människor kan man åstadkomma vad som helst. Det är nyckeln till utveckling, säger hon.

Rosemarie Klevsgård menar att behovet av patientnära, klinisk forskning kommer att öka. Fler och fler sjuksköterskor läser vidare och allt fler forskar. Då är det viktigt att det skapas tjänster som ger dem tid till detta. Det måste också skapas ett klimat som främjar samverkan mellan professionerna. I ledningsgruppen för sjukhuset har hon möjlighet att lyfta dessa frågor.

Nå så många som möjligt
Hon vill nå så många sjuksköterskor som möjligt ute på avdelningarna, engagera dem och samla dem i nätverk. Tillsammans med divisionsansvariga sjuksköterskor och avdelningschefer förs diskussioner om hur omvårdnadsarbetet kan göras mer evidensbaserat.

En annan viktig uppgift för Rosemarie Klevsgård under det år som hon haft den kombinerade tjänsten har varit att stärka bron mellan teori och praktik. Genom att skapa kliniska kombinationstjänster ska den verksamhetsförlagda delen av sjuksköterskeutbildningen bli bättre.

? Nu har vi en klinisk lektor och två kliniska adjunkter på var och en av våra åtta divisioner, alla med ett ben på institutionen och ett i vården. Detta tror jag gör oss unika. Just nu planerar vi ett projekt som kommer att omfatta hela sjukhuset. Vår hypotes är att väl förberedda patienter ger kortare vårdtid. Hur information ges och hur patientundervisning sker ska kartläggas och utvärderas. Målet är att starta ett undervisningscentrum, berättar hon.

Egen forskning
Samtidigt fortsätter Rosemarie Klevsgård med sin egen forskning: en studie av livskvaliteten hos de patienter med ischemi i benen som behöver opereras flera gånger.

? Vi hoppas att resultaten av livskvalitetsmätningarna ska vara till hjälp i framtida bedömningar av de här patienterna. Det handlar om svåra ställningstaganden: Kommer den här patientens livskvalitet att förbättras så mycket att det är värt ytterligare en operation? Eller mår han bättre av en amputation, som faktiskt betyder att han blir av med sin smärta?

Rosemarie Klevsgård tycker om att arbeta. Så mycket fritid blir det därför inte. Men hon hinner ändå pendla mellan arbetet i Lund, huset i Växjö och sina båda släktgårdar i Småland. Där, i naturen, hämtar hon kraften.

? Men min viktigaste drivkraft är nog det stora intresse som finns i verksamheten för omvårdnadsfrågor. Det gäller att hitta eldsjälarna ? och de hittar ofta mig.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida