Omvårdnadsteorier

14 maj 2001

Författare Marit Kirkevold
Titel Omvårdnadsteorier – analys och utvärdering
302 sidor
Förlag Studentlitteratur 2000
Cirkapris 312 kronor
ISBN 91-44-01039-7

Det är inte lätt att hitta rätt bland alla teorier och modeller i omvårdnad. Marit Kirkevold ger i sin bok en vägledning i den svåra konsten att analysera och utvärdera omvårdnadsteorier. Hon ger också en historisk bakgrund till omvårdnadens teoretiska utveckling och förklarar vad som kännetecknar en teori. En stor del av boken utgörs av en översikt över några teorier. Urvalet i den översikten grundar författaren på vilka teorier som är mest använda i Norge och övriga Norden. I denna andra omarbetade svenska upplaga av boken med samma namn som utkom 1994 har Florence Nightingale kommit till, vilket är på sin plats eftersom hon betraktas som den moderna omvårdnadens grundare.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida