Ont om tid för verksamhetschefer

3 februari 2006

Få verksamhetschefer anser att de har förutsättningar att fullgöra sitt chefsuppdrag. Det visar en undersökning av arbetsvillkoren för 60 verksamhetschefer som Socialstyrelsen har genomfört i södra Sverige. En avsikt med studien var att se om det fanns någon genusskillnad i synen på ledarskap. Några säkra skillnader fann man dock inte. Både män och kvinnor arbetar i genomsnitt 50 timmar i veckan och båda könen har sökt tjänsten för att de vill vara med och påverka vården. Gemensamt är också att de anser tidspressen för stor samt att det är obehagligt med personkonflikter.

www.socialstyrelsen.se  

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida