Opererades i fel knä

Både läkaren och sjuksköterskan varnas för förväxling.

38-åringen skulle opereras med artroskopi i höger knä. Läkaren talade med patienten och märkte honom, enligt gängse praxis, med en pil på höger lår. Men operationssjuksköterskan förberedde vänster knä som läkaren sedan opererade.

Efter operationen upptäcktes förväxlingen och tio dagar senare opererades rätt knä som innehöll en skadad menisk.

Socialstyrelsen anmälde både sjuksköterskan och läkaren till hsan och konstaterade att det är operationssjuksköterskans ansvar att se till att rätt sida förbereds för operation.

Trots noggrannt beskrivna och dokumenterade rutiner, som var väl kända av den inblandade personalen, har han sterilklätt vänster knä i stället för höger. Men samtidigt är det operatören som i sista hand ansvarar för att ett ingrepp görs på rätt kroppsdel, påpekade Socialstyrelsen.

Ansvarsnämnden instämmer i Socialstyrelsens bedömning och ger de anmälda var sin varning. Beslutet har vunnit laga kraft (HSAN1280/03:b3).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida