Opinion mot lag om äggdonation

De flesta är för äggdonation som metod. Men en tredjedel tycker inte att barnet ska få veta vem den biologiska mamman är. Tvärtemot vad lagen säger.

16 maj 2003

Sedan första januari i år är det tillåtet med äggdonation i Sverige. Barnmorskan Agneta Skoog Svanberg har undersökt attityder till äggdonation bland kvinnor och män mellan 25 och 40 år. Totalt har 729 stycken kvinnor och 556 män svarat på enkäten. Bland dessa finns ett stort stöd för äggdonation som metod. På frågan om man själv kan tänka sig att donera ägg i framtiden svarar hela 17 procent av kvinnorna ja. Agneta Skoog Svanberg tror dock att denna siffra är för hög.

– Eftersom metoden är ny har en del troligen svårt att förstå konsekvenserna, både när det gäller den fysiska påfrestningen med hormon behandling som äggdonation innebär för donatorn och den påfrestning som det kan innebära att bli uppsökt i framtiden av sin genetiska avkomma.

Kvinnor utan barn är mer positiva till att donera än kvinnor med. De kvinnor som har erfarenhet av donation, till exempel blodgivare, kan i högre utsträckning tänka sig att donera ägg. 40 procent av kvinnorna kunde inte tänka sig att donera ägg och lika många var osäkra.

Agneta Skoog Svanberg har även tittat på om kvinnor som stödjer humanitära hjälporganisationer är mer benägna att donera men här har hon inte funnit några skillnader. När det gäller männen är de generellt mer positiva till att kvinnan de har ett förhållande med donerar ägg, cirka 50 procent. Dock är dessa män mer negativa till att låta kvinnan ta emot sperma från en donator.

? Först förvånade det mig att männen var så generösa med sina kvinnors ägg men vid närmare eftertanke bekräftar detta vad tidigare forskning visat; den egna genetiska länken är den viktigaste för många män.

När det handlar om informationen till barnen som kommit till genom äggdonation ska få är stödet för lagtexten inte lika starkt. En tredjedel av samtliga, både män och kvinnor, var emot barnets rättighet att kunna identifiera den genetiska modern vid 18 års ålder, så som lagen säger idag. Bland dessa fanns flera av dem som svarat att de kunde tänka sig att donera ägg eller tänka sig att sin fru/sambo donerar ägg.

Agneta Skoog Svanberg började intressera sig för donationsfrågor i början på 90-talet då hon bland annat gjorde en studie på barnlösa par. I dag är hon doktorand vid institutionen för kvinnor och barns hälsa vid Uppsala universitet. Hon menar att uppföljningar släpar efter den enorma teknikutveckling som finns på området Eftersom lagen bara gällt sedan januari och donatorerna bland annat ska genomgå HIV-testning, som tar ett par månader att få svar på, har ännu ingen äggdonation ägt rum i Sverige.

? Jag vet att flera par väntar på ägg. Den gruppen kvinnor som är aktuell är framför allt de som har medicinska orsaker som Turners syndrom, för tidigt åldrande äggstockar och de som inte har några äggstockar, exempelvis efter canceroperationer.

Den nya donationslagen säger inget om hur gammal en kvinna får vara för att ta emot ett donerat ägg men Agneta Skoog Svanberg tror inte att de som genomgått menopausen blir någon stor mottagargrupp i Sverige.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida