Oppositionen motionerar om ”barnmorskeaborter”

Ändra abortlagen så att också barnmorskor får rätt att utföra medicinska aborter, föreslår de tre oppositionspartierna riksdagen i var sin motion.

Motionerna har skrivits i anslutning till propositionen 2006/07:124 Abort för utländska kvinnor och förebyggande av oönskade graviditeter som regeringen lämnat till riksdagen. Den ger utländska kvinnor rätt till abort i Sverige enligt samma regler som gäller för annan sjukvård för utlänningar.

Sju socialdemokrater med Ylva Johansson i spetsen konstaterar att barnmorskor med lämplig vidareutbildning kan innebära både kortare väntetider till abort och en bättre omvårdnadskvalitet.

Subventionera kostnaden

Miljöpartisten och sjuksköterskan Gunvor G Ericson och tre av hennes partikamrater vill dessutom att möjligheterna att subventionera kostnaderna för aborter utreds för de utländska kvinnor som kommer från länder där aborter är förbjudet.   

– Som för annan vård av utlänningar ska kostnaderna för aborterna läggas på hemländerna. Men precis som att Sverige bara betalar svenskars vård i utlandet när de får behandlingar som är godkända här så kommer förstås länder där abort är förbjuden inte att betala för de kvinnor som vill göra abort hos oss, säger Gunvor G Ericson.

Kvinnorna kommer själva att få stå för kostnaderna.

– När svenska kvinnor for till Polen för drygt 30 år sedan var det relativt billigt. Beroende på metod kan en abort hos oss i dag kosta mellan 4 000 och 50 000 kronor, och till det kommer resa och uppehälle, konstaterar Gunvor G Ericson.

Informationskampanj  

Elina Linna och sju andra vänsterpartister går ännu längre. När lagen har ändrats så att utländska kvinnor får rätt till abort i Sverige vill de att regeringen gör en informationssatsning om svensk abortlagstiftning i de länder i vårt närområde där abort är förbjuden. De vill också utreda möjligheterna att bygga ut abortverksamheten för utländska kvinnor i vissa landsting.

– FN har öppnat möjligheten att se abort som en mänsklig rättighet så vi kan inte stillatigande se på vad som händer i vårt närområde. Vi tror inte att det kommer att bli någon anstormning av polska kvinnor till abortmottagningarna i Skåne och Blekinge, men för att underlätta vore det bra med informationsmaterial och personal som talar polska, anser vårdläraren och vänsterpartisten Elina Linna.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida