Ordförandens lön är 60 000 kronor

7 januari 2003

Under slutet av förra året var det debatt om de löner, pensionsavtal och lägenheter som fackliga ledare har i dag. Så här ser det ut i Vårdförbundet:

Eva Fernvalls månadslön är 60 000 kronor. Hon har dessutom en bil som beskattas som löneförmån. Hennes pensionsålder är 60 år och hon får ingen särskild lön eller pension om hon själv väljer att avgå som förbundsordförande. Tvingas hon däremot avgå är hon garanterad lön under tre år. Den lönen samordnas med andra inkomster. Eva Fernvall har den här tryggheten eftersom hon inte omfattas av LAS, lagen om anställningsskydd. Hon bor i eget radhus i Täby.

Eva Fernvall har dessutom fyra arvoden: som vice ordförande i TCO får hon 15 400 kronor per år. Från pensionsbolaget KPA är årsarvodet 23 000 kronor, från SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) 5 500 kronor och från Socialstyrelsen 9 000 kronor per år.

Vårdförbundets kongress 1997 beslutade att vice ordföranden ska ha lön motsvarande ett basbelopp i månaden (lönen förändras därmed när basbeloppet ändras). Förra årets kongress bestämde att samma villkor ska gälla även under den kommande kongressperioden. Det innebär att Anna-Karin Eklund tjänar 37 900 kronor i månaden. Hon har dessutom 7 000 kronor per år i arvode som ledamot i styrelsen för TBV (Tjänstemännens bildningsverksamhet).

Eftersom Margareta Albinsson arbetar 75 procent som vice ordförande är hennes lön från Vårdförbundet 28 425 kronor i månaden. Hon arbetar övrig tid, 25 procent, i Region Skåne och får där 9 475 kronor i månaden. Dessutom tillkommer ett arvode på 5 000 kronor per år. Margareta Albinsson har också ett årsarvode från Statens medicinsketiska råd på 2 500 kronor. Från Svensk sjuksköterskeförenings etiska kommitté får hon 5 000 kronor, från TCO 3 000 och från Vårdförbundets bolag Viam 20 000 kronor per år.

Vårdförbundet äger tre lägenheter i Stockholm. De används för övernattning av förtroendevalda och medlemmar i förbundet. Två av lägenheterna nyttjas av Margareta Albinsson och Anna-Karin Eklund för att undvika hotellkostnader när de arbetar och har möten i Stockholm.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida