Örebro+Mälardalen = sant

7 mars 2005

Ska Örebro universitet och Mälardalens högskola slås ihop? Det föreslår i alla fall utredaren Örn Taube. Också på andra håll i landet pågår diskussioner om ett närmare samarbete mellan högskolor och universitet. Har de blivit för många?

– Ja, det är sannolikt så, säger Janerik Gidlund, rektor för Örebro universitet.

– Universitetsvärlden har gått in i en ny fas. Nu gäller det koncentration och att tillhöra den europeiska eliten.

Borta är med andra ord, i alla fall enligt Janerik Gidlund, det kvantitetstänkande (»minst 50 procent av gymnasisterna ska gå vidare till högskolan«) som styrde skapandet av nya högskolor. Nu gäller det alltså att ha tillräckligt underlag i form av studenter för att klara både djup och bredd i undervisningen samtidigt.

Den 3 juni tar styrelserna beslut.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida