»Organisationsfråga om det förekommer våld på arbetsplatsen«

5 juni 2000

– Våld är ett arbetsmiljöproblem som man måste lära sig att hantera bättre på arbetsplatserna, säger Judy Arnetz, forskare vid Uppsala universitet, institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
    
Judy Arnetz skrev sin avhandling om våld mot vårdpersonal 1998 (Violence towards health care personal- prevalence, riskfactors, prevention and relation to quality of care).
 
– Ett sätt kan vara att regelbundet gå igenom det som inträffar, även om det inte lett till skada – istället för att sopa det under mattan. En annan viktig sak är att utbilda personalen på arbetsplatser där våld förekommer i vad sorts våld som man kan möta och hur det kan hanteras, säger hon.
    
– Våldet sker i ett möte och kan aldrig vara ens fel. Jag tror att det kan få förödande konsekvenser om man lastar den enskilde. Då löser man aldrig problemen utan får tvärtom individen att ifrågasätta sin yrkesroll och må dåligt. Det är en organisationsfråga om det förekommer våld och det involverar hela personalgruppen. Viktigast är att ta upp det inträffade och diskutera med alla. Och absolut inte skuldbelägga.
    
I tidigare studier har Judy Arnetz och hennes kolleger visat att det är svårt att få tid till samtal om våld och hot. På många arbetsplatser diskuteras det inte förrän något har hänt.

– Flera studier vi gjorde 1994–95 visar att det stöd de som utsatts fått i första hand kom från kolleger, i andra hand kom utifrån och först i tredje hand från arbetsgivaren.
    
Baserad på resultaten har forskarna tagit fram en prototyp på studiematerial, testat på tio arbetsplatser. Den som är intresserad kan vända sig till Judy Arnetz, telefon 018-66 35 92.
    
– Ett sätt kan vara att regelbundet gå igenom det som inträffar, även om det inte lett till skada – istället för att sopa det under mattan. En annan viktig sak är att utbilda personalen på arbetsplatser där våld förekommer i vad sorts våld som man kan möta och hur det kan hanteras, säger hon.
    
– Våldet sker i ett möte och kan aldrig vara ens fel. Jag tror att det kan få förödande konsekvenser om man lastar den enskilde. Då löser man aldrig problemen utan får tvärtom individen att ifrågasätta sin yrkesroll och må dåligt. Det är en organisationsfråga om det förekommer våld och det involverar hela personalgruppen. Viktigast är att ta upp det inträffade och diskutera med alla. Och absolut inte skuldbelägga.
    
I tidigare studier har Judy Arnetz och hennes kolleger visat att det är svårt att få tid till samtal om våld och hot. På många arbetsplatser diskuteras det inte förrän något har hänt.
– Flera studier vi gjorde 1994–95 visar att det stöd de som utsatts fått i första hand kom från kolleger, i andra hand kom utifrån och först i tredje hand från arbetsgivaren.
    
Baserad på resultaten har forskarna tagit fram en prototyp på studiematerial, testat på tio arbetsplatser. Den som är intresserad kan vända sig till Judy Arnetz, telefon 018-66 35 92.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida