Oro för dyra läkemedel

Vi är oroliga för att patienterna inte kommer att hämta ut sin medicin, säger Riksföreningarna för psykiatri och distriktssköterskor efter beslutet att minska subventioneringen av läkemedel.

13 januari 1997

I höstas beslutade riksdagen att minska subventioneringen av läkemedel. Det innebär att konsumenterna får betala mer för de mediciner som läkarna skriver ut, säger riksföreningarna. Visserligen finns det ett högkostnadsskydd, men konsumenterna måste dessförinnan betala mer pengar än tidigare.

Det här oroar många anställda inom hälso- och sjukvården. Redan tidigare har det varit svårt att motivera patienter att hämta ut sin medicin, eftersom de ansett sig inte ha råd.

– Det här är ett problem i hela landet. Om man inte har råd att köpa kaffe och cigaretter, tar man inte heller ut medicinen, säger Pia Malm, ordförande i Riksföreningen för psykiatri.

– Vi i riksföreningen tycker att förändringen är fel och sa i vårt yttrande över förslaget att undantag borde göras för våra patienter. Något gehör fick vi dock inte.

– Medicinerna är livsviktiga inom psykiatrin. Utan mediciner blir det svårare för patienterna att vistas ute bland andra människor, säger hon.

En liknande oro uttrycker Inga-Lisa Johansson, ordförande i Riksföreningen för distriktssköterskor.

– Vi har redan tidigare sett att många drar sig för att söka läkare för att patientavgifterna blir så höga. Det gäller svaga grupper i samhället, till exempel barnfamiljer och flyktingar. Inte blir det lättare för dem när medicinerna blir dyrare, säger hon.

Inga-Lisa Johansson säger att distriktssköterskorna ställs inför stora problem.

– Hur ska en distriktssköterska agera om en patient ínte hämtar ut sin medicin? Visst försöker hon påverka, patienten behöver ju sin medicin för att bli frisk,  men hon kan inte tvinga någon att göra det.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida