Öron-, näs- och halssjukvård

3 september 2001

Författare Langius-Eklöf, Eva Hedberg och Peter Åhnblad (red)
Titel Vård vid öron-, näs- och halssjukdomar
210 sidor
Förlag Studentlitteratur 2001
Cirkapris 408 kronor
ISBN 91-44-01118-0

Detta är en bok för vårdpersonal som arbetar med öron-, näs- och halspatienter. De flesta av författarna är sjuksköterskor med stort kliniskt kunnande inom sina respektive områden. Redaktörernas, två sjuksköterskor och en läkare, avsikt har varit att fokusera på omvårdnaden och dela upp boken efter tillstånd – inte efter sjukdomar och organ som är det vanliga. 
En beskrivning av vanliga sjukdomstillstånd och funktionsproblem ges, liksom av behandling och omvårdnad. Författarna ger i varje kapitel tips om litteratur för fördjupning. I slutet av flera kapitel finns en ruta med handfasta och praktiska råd som sjuksköterskan kan ge patienten. Vård vid trakeostomi och laryngektomi har fått ett eget kapitel, vilket är bra eftersom det är en vårdsituation som sjuksköterskan inte sällan möter i patientens hem, där det är långt till kolleger att fråga.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida