Örontermometer fungerar bra på barn äldre än tolv månader

Örontermometer fungerar bra på barn äldre än tolv månader
På barn över ett år fungerar örontermometer lika bra som att ta tempen rektalt. Arkivbild: Colourbox

Skillnaden mellan temperaturen i öronen och rektum hos barn över 1 år är liten, visar en studie. Forskarna rekommenderar därför att använda örontermometer.

17 januari 2012

I studien, som presenteras i senaste numret av Läkartidningen, har temperaturen i öron och axill (armhåla) jämförts med temperaturen i rektum hos 364 barn upp till sex år ålder.

Resultatet visar att skillnaden mellan öron- och rektaltemperaturen är så liten att den är acceptabel.

Temperaturen i axillen skiljer sig däremot mycket från rektaltemperaturen och har dessutom låg känslighet hos alla barn utom nyfödda.

Rektaltemp under ett år

Slutsatsen forskarna drar är att örontermometer kan användas på barn från 1 års ålder. På barn under 1 år bör rektaltermometer användas, medan axilltermometer kan användas på nyfödda. Men att ta tempen i armhålan på äldre barn är inte att rekommendera

Studien är gjord av barnmorskan Britt-Mari Gilljam och Mia Wede som är ST-läkare i pediatrik. Båda är verksamma på barnkliniken, Hallands sjukhus i Halmstad.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida