Orsaker till missbildningar

Tidig registrering för att hitta orsaker till missbildningar Barnmorskeförbundets ordförande Anna Nordfjell välkomnar förslag om ett heltäckande missbildningsregister.

16 januari 2004

Tidig registrering för att hitta orsaker till missbildningar Barnmorskeförbundets ordförande Anna Nordfjell välkomnar förslag om ett heltäckande missbildningsregister. Alla gravida kvinnors journaler bör registreras hos Socialstyrelsen redan då de skrivs in på mödravården. Uppgifter om eventuella exponeringar som kvinnan har utsatts för under tidig graviditet behöver bli tillgängliga. Det föreslår den särskilda utredaren Kerstin Heineman. I mitten av januari lämnade hon sitt betänkande Förbättrad missbildningsövervakning (SOU 2003:126) till socialminister Lars Engqvist. Barn som föds med missbildningar och foster som aborterats på grund av missbildning ska registreras. Anmälan till missbildningsregistret ska göras då missbildningen konstateras – inte som hittills då barnet fötts eller efter aborten. Personnummer ska få registreras – och hanteras – på de kvinnor som fött ett missbildat barn eller aborterat ett sådant foster. Men personnumren på de kvinnor som gjort abort ska gallras bort efter en tid.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida