Ortopedi

8 december 1997

Författare Bjarne Lindén, Bengt Hagstedt
Titel Ortopedi i primärvård
235 sidor
Förlag Studentlitteratur 1997.
Cirkapris 374 kronor
ISBN 91-44-00216-5

Nästan var femte patient i primärvården har besvär från rörelseapparaten visar undersökningar. Inte så sällan är besvären orsak till att patienten inte kan arbeta. Behovet av ortopediska kunskaper hos allmänläkare är därför stort. Av hänsyn till individen men också av samhällsekonomiska skäl har sjukvården under det senaste decenniet gjort ansträngningar för att rehabilitera dessa patienter. Rehabiliteringen kräver samarbete mellan olika yrkeskategorier och där spelar sjukgymnaster och arbetsterapeuter en stor roll.

Författarna påpekar att detta inte är en lärobok utan en hjälpreda i det praktiska arbetet med patienter som har sjukdomar eller skador i stödje- och rörelseapparaten. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida