Östersund. De hittade smittkällan

Två biomedicinska analytiker beslutade sig för att leta efter det ovanliga när dricksvattnet verkade göra folk sjuka. De färgade för cryptosporidium — och fick napp.

5 januari 2011

Tusentals drabbades av magsjuka i Östersund och till det mikrobiologiska laboratoriet på sjukhuset kom många prover in. Ganska snart beslutade två biomedicinska analytiker, Tomas Nilsson och Joyce Eriksson, att de skulle leta efter andra parasiter än vanligt förekommande cystor och maskägg.?

— Vi såg strukturer i proverna som såg ovanliga ut. Det såg ut som små skålar som flöt omkring. Vi blev misstänksamma och beslutade oss för att färga för cryptosporidium — trots att det inte är en parasit som vi normalt letar efter, berättar Tomas Nilsson.??

Det är en anmälningspliktig parasit så resultaten meddelades till smittskyddsenheten. Reaktionen blev kraftig och ett par dagar senare kunde de biomedicinska analytikerna se hur Östersunds kommun i tv varnade invånarna för att dricka vattnet utan att först koka det.?

Cryptosporidium ska inte finnas i livsmedel eller vatten, men det stod klart att det var där man skulle leta efter smittkällan.?

— Det kändes lite pirrigt att tänka på att det var vår upptäckt som var orsaken till varningen. Men vi var ju säkra på våra analyser, säger Tomas Nilsson.?

Om de inte hade sökt efter cryptosporidium och inte lyckats fastställa analysen hade smittspårningen tagit längre tid. Tomas Nilsson och kollegan Joyce Eriksson är glada och stolta över att de lyckades hitta den ovanliga parasiten. Men det har också inneburit merarbete.?

— Under hela 2009 tog vi drygt 1 000 sådana här prover, i år är vi uppe i 1 800 och bara den senaste månaden har 500 prover tagits. ?

Ungefär hälften av dem har varit positiva till en början. Ett negativt fynd behöver inte betyda att man inte bär på parasiten eftersom tillståndet går i skov.

Deras insats har uppmärksammats i medierna och både grannar och kolleger på sjukhuset hejar glatt, berättar Tomas Nilsson. Från arbetsgivaren har de dock inte hört någonting. ?

— Jag får väl påminna dem under lönesamtalet, säger han.?

Vårdförbundet uppmuntrar dem. Utan de biomedinska analytikernas specialistkunskaper hade inte smittkällan hittats så snabbt. Sådant bör ge avtryck i lönen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida