Östrogen hjälper kvinnor med ledgångsreumatism

Östrogenbehandling efter menopausen lindrar de reumatiska symtomen hos kvinnor med ledgångsreumatism. Det visar en avhandling, som läkaren Helena Forsblad d?Elia i Göteborg har gjort.

10 november 2003

Hormonbehandling med östrogen i kombination med gulkroppshormon, lindrar symtom hos kvinnor med ledgångsreumatism. Den reumatiska inflammationen minskade, sänkan gick ned, blodvärdet blev bättre och bentätheten ökade. Dessutom skyddade behandlingen mot ledförstörelse hos de patienter som hade tilltagande ledskador.

De 88 kvinnorna som deltog i studien lottades i två grupper. Den ena fick behandling med östrogen i kombination med gulkroppshormon samt kalcium och D-vitamin, medan kontrollgruppen fick enbart kalcium och D-vitamin. Kvinnorna behandlades i två år. Någon uppföljning är ännu inte gjord, därför vet Helena Forsblad d?Elia inte om effekterna är varaktiga. En uppföljande studie kommer eventuellt att göras efter fem år.

Att många kvinnor insjuknar i ledgångsreumatism efter klimakteriet har man vetat länge. Det är också känt att kvinnor med ledgångsreumatism löper mycket större risk att utveckla benskörhet än kvinnor i allmänhet. Resultat från tidigare studier, gjorda på 1990-talet, har tytt på att hormonbehandlingen skulle kunna lindra symtom som ledgångsreumatism ger. Men i de studierna har kvinnorna bara följts i sex månader och upp till ett år, och det är för kort tid, säger Helena Forsblad d?Elia.

– Våra resultat gör att vi kan rekommendera östrogenbehandling som tillägg vid ledgångsreumatism för postmenopausala kvinnor, som inte har tillräcklig effekt av sin vanliga behandling. Däremot ska naturligtvis en avvägning göras för varje individ, om det är värt de risker som behandlingen också innebär.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida