Östrogen påverkar blodtrycket

Inom en inte allt för avlägsen framtid kan det finnas läkemedel som ger samma positiva effekter som dagens östrogensubstitut — utan dess negativa bieffekter.

Bland annat kan de nya selektiva östrogensubstanserna komma att användas som blodtryckssänkande medel – för kvinnor såväl som för män.

Ett forskarteam med flera deltagare från Karolinska institutet i Stockholm har visat att östrogenreceptorn beta spelar en viktig roll för regleringen av kärlens funktion och blodtrycket.

– Våra resultat stämmer väl med iakttagelsen att en del kvinnor i samband med klimakteriet utvecklar högt blodtryck, säger professor Jan-Åke Gustafsson vid institutionen för medicinsk näringslära.

Länge var forskarna övertygade om att det bara fanns en östrogenreceptor, alfa (ERa). Men 1995 lyckades Jan-Åke Gustafsson och hans forskarteam identifiera och klona en ny receptor som de döpte till östrogenreceptor beta (ERß).

Nyligen har de också visat att glatta muskelceller och blodkärl hos möss som saknar östrogenreceptorn beta inte fungerar som de ska. I blodkärl hos normala möss minskar östrogenet kärlsammandragningen. Hos möss som saknar östrogenreceptorn beta ökar i stället kärlsammandragningen. Och när de sistnämnda mössen åldras ökar deras blodtryck mer än hos normala möss.

– Förenklat verkar östrogenet ha en god och en ond sida där receptorn alfa står för det onda, säger Jan-Åke Gustafsson.

Bröst- och livmodercancer
Aktiveras alfareceptorn fås en tillväxt av såväl bröst som livmoder, vilket innebär en ökad risk för bröst- och livmodercancer. Dessa negativa effekter ses inte hos östrogenreceptorn beta, som tvärtom tycks svara för östrogenets positiva effekter.

Redan i dag är substanser framtagna som selektivt aktiverar betareceptorerna utan att påverka alfareceptorerna. De är så pass nya att några kliniska prövningar ännu inte hunnit komma i gång.

– Men det är ytterst sannolikt att vi inom en tioårsperiod kommer att få se sådana läkemedel på marknaden. Med lite tur skulle det kunna innebära att östrogenbehandlade kvinnor i framtiden slipper den ångest som de i dag tvingas leva med. Detta samtidigt som vi för både män och kvinnor får ett nytt viktigt komplement till arsenalen av effektiva medel mot hypertension.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida