Otillräcklig lindring efter operation

Trots svåra smärtor hela natten fick patienten inte mer än totalt 12,5 mg Ketogan under hela natten.

En 28-årig man ådrog sig ett allvarligt benbrott på höger fotled då han en kväll föll från en stege. Han bröt dessutom vänster arm vid handleden och höger arm vid armbågen.

På sjukhuset sattes foten i Hoffmaninstrument en vecka i väntan på operation. Vid operationen skruvades två stålplattor och 14 skruvar in i fotleden. Foten las sedan i öppet gips för att man skulle kunna lätta på trycket senare.

På kvällen när den ryggmärgsbedövning som patienten hade fått började släppa fick han rejält ont. Gipset öppnades någon centimeter men 28-åringen hade fortfarande mycket ont. I en timme ringde han upprepade gånger på hjälp men undersköterskan meddelade varje gång att sjuksköterskan var upptagen av en annan patient.

Mannen anmälde sjuksköterskan till Ansvarsnämnden för fysisk och psykisk misshandel och grovt ärekränkande behandling. Han hävdade att hans kropp hade krampat av smärta och att även om han hade fått en del smärtlindring så var det långt ifrån tillräckligt eftersom han hade haft fruktansvärt ont hela natten.

I stället för hjälp fick han frågor om drogvanor, skrev han i sin anmälan, och anklagelser om att han skulle vara drogberoende eftersom han var mycket tolerant mot morfinets verkningar.

Först när den sjuksköterska som arbetade dagen därpå började fick han en rejäl dos smärtlindring.

Sjuksköterskan skrev i sitt yttrande att hon bara hade ett vagt minne av patienten och den aktuella natten men hävdade att de två undersköterskor som arbetade samtidigt kan intyga att patientens beskrivning inte stämmer överens med verkligheten.

Hon tyckte att de kopior på läkemedelslistor och journal som hon samtidigt bifogade räckte för att avfärda anklagelserna.

Ansvarsnämnden skriver i sin bedömning att ordinationshandlingen saknar koncentrationsvolym och administreringsform. Vanligast är att ge mellan fem och tio mg Ketogan subcutant och varje injektion brukar vara mellan tre och fem timmar. Mannen fick 2,5 mg intravenöst per gång, totalt 12,5 mg Ketogan under hela natten och det är inte mycket för en patient med svåra smärtor, konstaterar nämnden.

Vad som sas mellan patienten och sjuksköterskan är inte klarlagt men Ansvarsnämnden anser att sjuksköterskan var relativt passiv. Hon borde ha gjort en mer aktiv bedömning av patientens behov av smärtlindring och kontaktat jourhavande för att få den oklara ordinationen förtydligad. Hon får därför en erinran. Beslutet har vunnit laga kraft (hsan 2700/04:a2).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida