Outbildad personal lämnas att vårda svårt sjuka i hemmen

Outbildad personal lämnas att vårda svårt sjuka i hemmen
Sjuksköterskan och forskaren Lena Swedberg efterlyser mer kvalitetskontroll av den avancerade tekniska hemvården. Foto: CeFam.

En ny doktorsavhandling visar att behovet av utbildning bland hemtjänstpersonal och personliga assistenter är stort.

17 december 2014

Allt fler svårt sjuka som behöver avancerad teknisk vård får det i hemmet. De vårdas av kommunalt eller privat anställda vårdare – ofta hemtjänstpersonal eller personliga assistenter.

Socialstyrelsen rekommenderar undersköterskeutbildning. Trots det är det bara 20 procent av dem som arbetar inom hemvården som har en formell utbildning.

En ny avhandling från Karolinska institutet och Centrum för allmänmedicin visar att både vårdare och svårt sjuka känner sig utsatta i hemvården.

Diskussion om villkor behövs

– De verkar övergivna. Resultatet öppnar dörren för att diskutera hur man får en säker hemvård för patienterna och en god arbetsmiljö för vårdarna, säger forskaren Lena Swedberg, som skrivit avhandlingen och själv är sjuksköterska.

Tillsammans med några andra forskare har hon studerat villkoren för patienter och vårdare i framför allt hemventilatorvården. Enkäter, intervjuer och observationer visar att vårdarna, som utför viktiga sjukvårdsuppgifter på delegation, saknar både utbildning och stöd från arbetsledningen och från sjukvården. De kompenserar bristen genom att själva ta ansvar för lärande och för kontakter med sjukvården.

Mycket återstår

Patienterna kompenserar sin utsatthet genom att aktivt välja vårdare de känner sig trygga med och genom att instruera okunniga vårdare i svåra moment.

Mycket återstår att göra när det gäller den tekniskt avancerade hemvården, anser Lena Swedberg.

– Patienterna har ofta komplexa behov och många vårdkontakter. Därför är en tydlig vårdkedja viktigt. Utbildning och stöd samt fler kvalitetskontroller behövs, och överföring av ansvar genom delegering till vårdare utan formell kompetens behöver diskuteras, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida