Ovanlig endagsstudie

Alla patienter på Karolinska sjukhuset, Danderyds sjukhus samt inom primärvården och kommunerna i norra Stockholms län granskas idag avseende trycksår.

4 juni 2003

Studien kommer att ge svar på hur många patienter som har eller är i riskzonen för att få trycksår samt vilka förebyggande insatser som görs. Vid inspektionen undersöks tryckutsatta ställen på kroppen som skulderblad, korsrygg, skinkor och hälar. Man tittar även på vilken typ av madrass eller rullstolsunderlag patienterna har. På Karolinska sjukhuset är det framförallt sjuksköterskestudenter i termin tre som undersöker patienterna.

– Det är ett utmärkt tillfälle för dem att lära sig kvalitetsarbete och dessutom kommer resultatet till god användning, säger sjuksköterskan och docenten Christina Lindholm som ansvarar för studien.

Förhoppningsvis kommer resultaten att leda till bättre förutsättningar att undvika trycksår. Christina Lindholm menar att det krävs ett nedslag som dagens – när samtliga inneliggande på sjukhusen, de boende i kommunernas äldrevård och primärvårdens hemsjukvårdspatienter inom ett geografiskt område undersöks på en och samma dag – för att ta reda på fakta.

 – Frågar man bara ute på avdelningarna så säger man att ”här har vi inga trycksår”. Ändå visar undersökningar att 20 procent av patienterna faktiskt har det.

Rodnad kan snabbt bli sår

Siffran kan tyckas hög, men då ska man veta att även rodnader som inte försvinner när man tryckt ett finger mot huden räknas som trycksår. En sådan rodnad kan spricka över en natt och övergå till en fullhudsskada med sårkavitet.

Studien ska bearbetas under sommaren. Inga enskilda enheter kommer att kunna identifieras när studien publiceras.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida