Överenskommelse utan siffror i Norrbotten

Den tvååriga löneöverenskommelsen mellan landstinget i Norrbotten och Vårdförbundet innehåller inga siffror utöver dem som finns i det centrala avtalet, men avdelningens ordförande Katarina Johansson är övertygad om att löneökningarna kommer att ligga i paritet med dem i andra landsting.

23 oktober 2008

Sista paret ut. Det är landstinget och Vårdförbundets avdelning i Norrbotten i årets lönedans.

I dag har man skrivit på ett tvåårsavtal som inte innehåller några siffror men som enligt de eniga parterna ska leda till samma nivåökningar som i andra landsting. Det vill säga omkring 10 procent.

Litar på arbetsgivaren

– Från landstingets sida sägs att man ska satsa på Vårdförbundets medlemsgrupper, och efter de samtal vi har haft tror jag också på deras vilja att göra det, säger Katarina Johansson.

Nu vidtar överläggningar på divisionsnivå och slutligen mellan chef och medarbetare.

– Vi kommer att trycka mycket på det som står i avtalet om att lyfta fram varje medarbetares bidrag till verksamheten.

Landstinget ska också göra en särskild översyn av nyanställda som är lönesatta 2008, eftersom det är en tvåårsöverenskommelse.

Hoppas få mer pengar

Att överenskommelsen gäller över två år har Vårdförbundet funderat mycket över. Det begränsar ju antalet översynstillfällen. Men man fastnade ändå för tvåårsmodellen. Ett skäl är att det redan är sent på det första året i löneöverenskommelsen. Men det finns ett skäl till.

– Vi tror att vi på det här sättet kan få ut mer pengar, säger Katarina Johansson.

Löneökningarna gäller från den 1 oktober 2008. Det gäller också höjningen av lägstlönen till 21 100 kronor. Däremot kommer lönerna knappast att betalas ut på den här sidan årsskiftet, eftersom processen fram till färdig lön för var och inte kan börja förrän nu.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida