Övergivna vårdare lämnar boende ensamma

Vårdare på kommunala gruppboenden saknar stöd från chefer och kommunledningar. Det kan vara en orsak till att de i för hög grad lämnar klienterna på boendena fysiskt ensamma och att de möter dem med en korrigerande attityd.

12 juni 2006

Bara nio procent av tiden mellan sju på morgonen och nio på kvällen tillbringar vårdarna på gruppboenden tillsammans med de psykiskt sjuka. Det visar en doktorsavhandling av sjuksköterskan Lisbeth Kristiansen, forskare vid Karolinska universitet i Stockholm och vid Mittuniversitet i Sundsvall.

? Spontant tycker jag att det verkar vara för lite tid, men det finns knappast några studier att jämföra med, säger hon.  

Handledning ökade brukarsamvaron

Efter att, som en del av doktorsavhandlingen, ha genomfört en interventionsstudie under två år där vårdarna bland annat fick handledning ökade tiden med brukarna till 20 procent. Lisbeth Kristiansen berättar att vårdarna uttryckte att det var himmelriket med handledning.

? Att ha handledning är självklart inom landstingets psykiatri, men inom den kommunala vården finns inte den traditionen, säger hon och ifrågasätter om kommunernas övertagande av ansvaret för psykiskt sjuka och dementa på gruppboenden verkligen har fungerat bra.

Korrigerande i stället för bekräftande

I en av sina studier har Lisbeth Kristiansen använt ett verktyg som mäter vilken attityd vårdare har mot brukarna. Resultatet visar att 70 procent av dem möter dem med en korrigerande attityd i stället för en bekräftande.

? Ändå finns det studier som visar att ögonblicken av psykisk klarhet ökar om man möter den dementa i känslan i stället för att korrigera och säga: ?Nej, det är inte onsdag i dag?.

Hon beskriver den korrigerande attityden som kontraproduktiv. Detta eftersom den lämnar den dementa i en negativ känsla av att det ställs krav som han eller hon inte kan leva upp till.

I en studie där Lisbeth Kristiansen har låtit vårdarna motivera sitt handlande, visar det sig att även de som har en korrigerande attityd alltid vill göra sitt bästa för klienten.

? De tror att de kan locka ut den sjuka till den friska världen genom att tala om hur det ligger till.

En utsatt personalgrupp

När vårdarna har intervjuats om sitt handlande säger de samma saker. De upplever sig vara en utsatt grupp som utsätts för våld och kränkande tillmälen av brukarna, och som både saknar stöd från ledningen och förståelse från beslutsfattare i kommunerna.

? De är ensamma och anser bara att de har stöd av varandra, säger Lisbeth Kristiansen.

Avhandlingen heter: ?Features of Swedish municipal elderly and psychiatric group dwelling care after the 1990s health care reformations?. http://diss.kib.ki.se/2006/91-7140-745-6/.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida