Överkänslighet

Allergisk mot mat

10 mars 1997

Författare Ulf Bengtsson, Nils E Eriksson
Titel Förrädisk föda – om överkänslighet för mat och dryck
190 sidor
Förlag Tika Läkemedel AB 1996.
Cirkapris 155 kronor + porto. (Säljs via Bokförlaget Corona) ISBN 91-86056-33-6

Med födomämnesöverkänslighet menas alla onormala reaktioner på mat. Att inte tåla viss mat är inte bara ett medicinskt problem, det kan också innebära ett besvärligt socialt handikapp att inte kunna äta samma mat som de andra runt bordet.

Överkänsligheten kan bero på en allergi mot födoämnet. Då reagerar kroppen med att bilda immunglobulin E (IgE), ett protein med antikroppsfunktion som kan mätas i blodet. Hos den som inte tål gluten kan man ibland finna IgA eller IgG i blodet, vilket talar för immunologisk aktivitet. Reaktionen på livsmedlet kan också vara mera ospecifik. Orsaken kan då vara att ett enzym saknas så att ämnet inte kan brytas ner, som vid intolerans mot mjölksocker, laktos. Reaktionen kan också bero på att de syror som finns i frukt och bär retar huden eller magslemhinnan. Symtomen på överkänsligheten kan visa sig som rodnad eller klåda i huden,diarré, astma, migrän – i värsta fall kan en anafylaktisk reaktion utlösas.

God kunskap om matallergi hos anhöriga, vårdpersonal och dem som arbetar med mat i olika sammanhang underlättar tillvaron för de drabbade. Att märkning av innehållet i olika livsmedel blir bättre spelar också stor roll. Boken är en antologi, skriven av en rad experter på födoämnesöverkänslighet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida