Överklagar förbud mot journaler på Internet

Landstinget i Uppsala län överklagar Datainspektionens beslut att stoppa patienternas möjligheter att ta del av sina egna journaler och labsvar via Internet.

4 november 2003

– Beslutet är tramsigt och uttryck för ett falskt engagemang. Om det är någon som ska ha synpunkter på projektet är det Socialstyrelsen, inte Datainspektionen. Det är ju mer en fråga om patientsäkerhet än datasäkerhet, säger Lars-Olof Hansson, verksamhetschef vid klinisk kemi och farmakologi på Aka-demiska sjukhuset i Uppsala.

Fram till helt nyligen hade cirka 350 patienter vid Ture Ålanders husläkarmottagning i Uppsala möjlighet att läsa sina egna journaler, kontrollera sina provsvar samt föra en dialog med doktorn via nätet. Försöket, som går under projektnamnet Sustains, har pågått i etapper sedan 1997.

Men 16 oktober beslutade Datainspektionen att stoppa pilotprojektet med hänvisning till att det strider mot vårdregisterlagens åttonde paragraf, där det står att endast den som har behov av journaluppgifterna för att utföra sitt arbete har rätt att ta del av dem. Paragrafen är bland annat till för att hindra obehörig vårdpersonal från att läsa kända patienters journaler av ren nyfikenhet. I lagen står det ingenting om patienterna, som alltså inte kan betraktas som ?behörig personal?.

– Paragrafrytteri! Datainspektionen är okunnigt och förstår uppenbarligen inte vad detta är bra för. Det handlar ju inte om ett dataregister utan om ett system vars syfte är att öka tillgängligheten för patienterna, säger Lars-Olof Hansson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida