Överklagar stoppat försök med labbsvar på Internet

1 december 2003

Landstinget i Uppsala län överklagar Datainspektionens beslut att stoppa patienternas möjligheter att läsa sina egna journaler och labbsvar via Internet.

I pilotprojektet är en husläkarmottagning och Akademiska laboratoriet med. Men den 16 oktober beslutade Datainspektionen att stoppa projektet. Det anses strida mot vårdregisterlagens åttonde paragraf, där det står att endast den som har behov av journaluppgifterna för att utföra sitt arbete har rätt att ta del av dem.

– Paragrafrytteri! Det handlar ju inte om ett dataregister utan om ett system för att öka tillgängligheten för patienterna, säger Lars-Olof Hansson, verksamhetschef vid klinisk kemi och farmakologi på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida