Översyn kan leda till färre tjänster

10 mars 1997

KALMAR. Landstinget ser just nu över hela sin tjänstemanna-organisation. Även om inget bestämts, talas det om att det kan leda till att 50–60 administrativa tjänster försvinner. Vårdförbundet SHSTF och övriga fackliga organisationer sitter med i projektledningsgruppen och arbetet ska vara klart i maj.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida