Oxytocin

7 augusti 2000

Författare Kerstin Uvnäs Moberg
Titel Lugn och beröring – oxytocinets
läkande verkan i kroppen.
215 sidor.
Förlag Natur och Kultur 2000.
Cirkapris: 336 kronor.
ISBN 91-27-07505-2.

Kerstin Uvnäs Moberg, fysiologiprofessor vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala, har myntat begreppet »lugn och ro-systemet«, om oxytocinets inverkan i kroppen. Länge ansågs det som ett rent »kvinnligt« hormon som spelade sin huvudsakliga roll vid amning och sammandragningen av livmodern efter förlossningen. Kerstin Uvnäs Moberg har visat att oxytocinets effekter kan påvisas också hos män. Oxytocin är både ett hormon och en signalsubstans i hjärnan som produceras i situationer som har med lugn och välbehag att göra. Det är ett system som ger motvikt till de kamp- och flykthormoner och signalsubstanser som rinner till vid stressade situationer. Oxytocinet minskar halten av stresshormoner, sänker blodtrycket, ökar toleransen för smärta och har en tillväxtstimulerande effekt. Det frigörs bland annat vid beröring. Därför kan massage och kramar minska stress och stimulera olika läkningsprocesser i kroppen. I boken beskriver Kerstin Uvnäs Moberg oxytocinets olika effekter på både män och kvinnor.

 

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida