P-plåstret är här

Nu finns ett p-plåster för kvinnor. Det verkar på samma sätt som p-piller och har motsvarande biverkningar och kan förskrivas av barnmorskor.

20 augusti 2003

P-plåstret, som heter Evra, byts en gång i veckan och kvinnan gör ett uppehåll var fjärde vecka för menstruation. Det kan, precis som p-piller, förskrivas av barnmorskor. Viveca Odlind på Läkemedelsverket tycker att det är bra att det finns olika preventivmetoder att välja mellan.

– Kvinnor har olika behov och är i olika skeden i livet, därför behövs olika preventivmetoder.

Kvinnan kan duscha och bada som vanligt med plåstret. I de studier som gjorts, har det inte varit några stora problem med plåster som inte fäster eller lossnar. Däremot kan de ge hudirritationer.

Det använda p-plåstret ska läggas i en särskild påse, förslutas och kastas i sopor som sedan bränns, det vill säga hushållssopor, eller lämnas på apoteket. Det får inte spolas ner i toaletten eller läggas i komposten då det utgör ett miljöproblem om det hamnar i naturen.

– Det är mycket hormon kvar även i ett använt plåster och det är inte bra om det hamnar i våra vattendrag. Det måste tillverkaren informera tydligt om och användarna måste följa föreskrifterna, säger Viveca Odlind.

P-plåstret ingår inte i högkostnadsskyddet. Det innebär att kvinnan måste betala vad det kostar, 542:50, för sex månaders förbrukning. Det subventioneras inte heller av landstingen och blir därför dyrare än p-pillren, som ofta subventioneras för unga kvinnor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida