På trycksårsjakt

Under en dag fick tre tusen patienter i Stockholm huden inspekterad. På Karolinska sjukhuset utanför Stockholm undersöktes alla inneliggande patienter.

4 augusti 2003

Sårexperten och sjuksköterskan Christina Lindholm, ansvarig förstudien, menar att detkrävs ettnedslag för att ta reda på fakta. Då måste samtliga inneliggande på sjukhusen, de boende i kommunernas äldrevårdoch primärvårdens hemsjukvårdspatienterinom ett geografiskt område undersökas på en och samma dag.

– Frågar man baraute på avdelningarna så säger man att »här har vi inga trycksår«. Ändå visar undersökningar att 20 procent av patienterna faktiskt har det, säger Christina Lindholm.

Siffran kan tyckas hög, men då ska man veta att även rodnader som inte försvinner när man tryckt ett finger mot huden räknas som trycksår. En sådan rodnad kan spricka över en natt och övergå tillen fullhudsskada med sårkavitet.

Den här studien kommer att ge svar på hur många patienter som har, eller är i riskzonen för att få, trycksår. Den kommer också att visa vilka förebyggande insatsersom görs. Resultaten kommer förhoppningsvisatt leda tillbättre förutsättningar för att undvika trycksår i framtiden.

Endagsstudien omfattade alla patienter på Karolinska sjukhuset, Danderyds sjukhus samt patienterna inom primärvården och kommunerna i norra Stockholms län. Inga enskilda enheter kommer att kunna identifieras när studien publiceras.

På Karolinska sjukhuset var det framför allt sjuksköterskestudenter från termin tre som undersökte patienterna och inventerade förebyggande insatser som till exempel specialmadrasser och rullstolsunderlägg.

– Det är ett utmärkt tillfälle för dem att lära sig kvalitetsarbete och dessutom kommer resultatettill god användning, säger Christina Lindholm.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida