Påläst får större makt

För några år sedan besvärades jag av en krämpa, inte särskilt farlig men nog så irriterande i det dagliga livet. Läkarna kunde inte ställa någon diagnos. I deras dagliga arbete med svårt sjuka människor var mitt lilla problem inte särskilt intressant.

Eftersom jag vid denna tid hade nära tillgång till ett medicinskt bibliotek tog jag en dag mig tid att söka igenom ett antal läroböcker inom området. Och se! I en av böckerna fanns problemet beskrivet, fullt begripligt. När jag senare hade en telefonkontakt med specialistläkaren kunde jag förklara att jag nu visste vad som felades och hur det kunde behandlas.

Han frågade naturligtvis var jag hittat uppgiften. När jag berättade om titeln och författaren blev det först tyst i luren. Sedan kom svaret:

– Oj, det är visst min klinikchef som skrivit den boken.

Jag kom att tänka på den här händelsen när jag läste Bodil Jönssons bok Den obändiga söklusten. Boken handlar om människans inneboende lust att söka svar på sina frågor, och hur Internet har givit helt nya möjligheter.

Hon skriver bland annat att det ställs större krav på lärare som undervisar via Internet. När eleverna på nätet får större möjlighet att ställa frågor och diskutera, tvingas läraren ompröva, själv lära sig och utveckla kurserna i betydligt större utsträckning än tidigare.

Jag undrar om den läkare jag talade med såg min bokreferens på det sättet? Tog han ner boken från bokhyllan bakom sig (där den säkert stod), läste avsnittet och kunde därmed möta nästa patient med liknande symtom som ingen förstått sig på? Kanske, kanske inte.

Pålästa, kunnig patienter har alltid funnits. Det som nu händer, är att de pålästa blir så många fler.

En majoritet av svenska folket har tillgång till Internet. Det ligger nära till hands att ta hjälp av nätet i det för människor mest näraliggande – den egna hälsan.

Genomgången av hälsowebbplatser i det här numret av Vårdfacket visar på en explosionsartad utveckling.

I usa är webbplatser med hälsoinformation de näst mest besökta. Det blir allt mer naturligt för människor att i första hand vända sig till nätet för information vid sjukdom och ohälsa.

Förutom de mer lättillgängliga webbplatserna med information direkt vänd till patienter finns numera också möjligheten att komma åt det som förr var exklusivt riktat till vårdpersonalen. Vem som helst kan, med lite språkkunskaper, söka i vetenskapliga tidskrifter. Det finns hälsowebbplatser som i sina svar rekommenderar patienten att gå till  biblioteket och få hjälp att söka i vetenskapliga databaser för att få veta mer om sin diagnos.

På internationella diskussionslistor sprids nya forskningsrön och behandlingsmetoder blixtsnabbt.

Den som har en fråga om sin sjukdom kan skicka ut frågan på nätet och få kontakt med andra i världen med just samma erfarenhet.

»I går kom en av mina patienter med åtta nya referenser han hade läst. Jag hade tur – jag hade läst fyra av dem. Så jag slapp framstå som helt obildad.«

Citatet av en läkare kommer från Vårdfackets artikel »Så fick jag hjälp med blodsockret via Internet« (nummer 8/99). För ett halvår sedan framstod situationen ändå som relativt ovanlig. Nu känns den redan betydligt mer tänkbar i det vardagliga vårdarbetet. Frågan är hur det påverkar vårdpersonalen. Svaret är naturligtvis att patientens makt stärks. En påläst patient kan ställa frågor, hitta svagheter i ett resonemang som kanske verkar illa belagt. Kraven ökar att hålla sig än mer uppdaterad inom sitt kunskapsområde.

Kanske kan mer krävande patienter också leda till att professionerna tvingas skapa nya arbetsformer med utgångspunkt från patientens behov.

Hur får man till exempel tid att reda ut det rätta förhållandet för en patient som sökt och fått en mängd olika, kanske motstridiga, forskningsresultat på nätet? När arbetstempot redan tidigare är högt. Det kanske leder till att de mindre krävande patienterna får stå tillbaka.

Kommer Internet att avlasta vården eller belasta den ytterligare?

Svaret finns inte – än. Det enda säkra är att vården kommer att påverkas och att det krävs beredskap för att möta förändringen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida