Palliativ vård

5 oktober 1998

Författare Arne Sjöberg med flera
Titel Aktiv livshjälp vid livets slut
157 sidor
Förlag Förlagshuset Gothia 1998 (2:a reviderade upplagan).
Cirkapris 288 kronor
ISBN 91-7205-145-0

Förhållningssättet gentemot patienten är det viktiga i den palliativa vården. De anhöriga får heller inte glömmas bort. De är betydelsefulla för den döende människan och en tillgång i vården, som kan ske både hemma och på sjukhuset. Vården bör göras symtominriktad med en fokusering på de besvär som mest påverkar patientens livskvalitet. Medicinskt kan det handla om att med läkemedel lindra smärta, ångest och illamående. Det kan behövas en epidural kateter för att ge kontinuerlig smärtlindring till exempel. Hjälpmedel som arbetsterapeuten kan erbjuda kan göra att det blir lättare för patient och anhöriga att sköta vården hemma. Både patient och anhöriga behöver också få stöd i sina psykologiska och existentiella behov.

Innehållet i boken skulle från början bli ett vårdprogram i palliativ vård vid länssjukhuset i Kalmar, men utvecklades till en lärobok. Samtliga författare arbetar vid kliniken för geriatrik och rehabilitering i Kalmar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida