Palliativ vård blev bättre
när patienterna får styra

I Ronneby får numera patienterna själva välja vårdform och smärtlindring kan ges utan onödiga hinder.

1 september 2003

Förändringen startade som ett projekt. Man ville få en bättre relation till både patienter och anhöriga i den palliativa vården.

Målet var att 95 procent av alla patienter som vårdas i livets slutskede själva skulle få välja vårdform, att de tillsammans med närstående skulle känna sig trygga och delaktiga i vården.

Samtidigt fanns ett behov av mer samverkan mellan kommunen och landstingets primärvård för planeringen av smärtlindring.

Så ett annat mål blev att 90 procent av alla patienter i livets slutskede inte ska ha en smärta över tre på den tiogradiga Vas-skalan.

Projektet har permanentats
Projektet började i liten skala för två år sedan på ett särskilt boende med hospiceinriktning i Listerby primärvårdsområde med 4000 invånare. Så småningom utvidgades det till hela Ronneby kommun och Ronneby/Kallinge primärvård med 28 000 invånare.

– I dag är projekttiden slut och arbetet har permanentats, berättar distriktssköterskan Helen Bohlin Olsson, en i den trio som ledde projektet.

Lyssnar mer på patienterna
De två övriga var kommunsjuksköterskan Birgitta Persson och undersköterskan Mona Johansson.

Helen Bohlin Olsson säger att målen har nåtts och att projektet lett till en rad förbättringar.

– Det har blivit en större fokusering på de palliativa patienterna. Vi lyssnar mer på dem och tar hänsyn till deras önskemål.

Samarbetet mellan kommun, landstingets primärvård och sjukhus har blivit bättre, liksom med kyrkans präster. Ett exempel är att distriktssköterskan och kommunsjuksköterskan vid behov tillsammans åker in till sjukhuset när det är dags för hemgång och gör vårdplaneringen tillsammans med sjukhuspersonalen.

Delegation
I medicinskåpet hos varje distriktssköterska och kommunsjuksköterska finns nu 17 läkemedel som de har generell delegation på och som de kan ge en gång vid akuta besvär utan att först konsultera läkare.

Ett speciellt utbildningsmaterial för hemtjänsten har dessutom tagits fram.

– Vi har också infört samtal med efterlevande en månad efter patientens död samt gruppsamtal med den berörda personalen, berättar Helen Bohlin Olsson.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida