Papperslösa får viss vård

Den 1 juli kommer en ny lag som ger personer som vistas i Sverige utan tillstånd samma subventionerade vård som vuxna asylsökande, det vill säga vård som inte kan anstå.

Lagen omfattar vård och tandvård, mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning, vård vid abort och en hälsoundersökning. Landstingen kan också ge vård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd, upp till samma nivå som bosatta har, men den får de finansiera själva. Barn ska däremot erbjudas fullständig vård.

Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro har, tillsammans med bland andra Svensk sjuksköterskeförening och Läkarförbundet, kritiserat lagen. De vänder sig emot att papperslösa endast ska erbjudas vård som inte kan anstå, vilket är en ”synnerligen svår gränsdragning”, som kan leda till godtycke och rättsosäkerhet.

En annan lagförändring vid halvårsskiftet är att personer som ska byta kön inte längre behöver steriliseras. Svensk lag blir därmed förenlig med internationella konventioner och överenskommelser om mänskliga rättigheter. Skrivningen gravida kvinnor byts då också ut mot gravida personer i offentlighets- och sekretesslagen.

Den 1 juni ändras hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen. Förändringen innebär att landsting och kommuner måste komma överens om att samarbeta i missbruksfrågor. Därmed ska de på ett bättre sätt kunna ge personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel det stöd och den vård och behandling de behöver.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida