Paracetamol kan störa hjärnans utveckling

Paracetamol kan störa hjärnans utveckling
Paracetamol kan påverka hjärnans tidiga utveckling, visar en ny studie baserad på djurförsök. Arkivbild: Colourbox

Användandet under graviditet och spädbarnstid kan behöva begränsas, enligt forskare.

13 januari 2014

Läkemedel som Alvedon och Panodil är kända för att ha få biverkningar när de tas i rätt dos. Den verksamma substansen i tabletterna, paracetamol, är ett av världens mest använda smärtläkemedel. Men nu visar en studie från Uppsala universitet att paracetamol påverkar hjärnans utveckling på möss.

Hjärnans utvecklingsfas

Tio dagar gamla möss fick injektioner med paracetamol eller koksaltlösning. Vid den tiden har mössens hjärnor en snabb utvecklingsfas. Redan någon dag senare kunde forskarna se att mössen som fått paracetamol hade förändrade koncentrationer av proteinet BDNF, som påverkar när nervceller växer och skapar kopplingar mellan varandra. Proteinet skyddar även mot toxiska ämnen.

Svårare att lära sig

Efter två månader gjordes beteendetester på mössen. ”Paracetamolmössen” var då sämre på att anpassa sig till nya miljöer och att lära sig nya saker jämfört med kontrollgruppen.

– Även andra studier pekar i samma riktning. Det talar för att det finns skäl att försöka begränsa användningen av paracetamol i slutet av graviditeten och vara restriktiv med att ge läkemedlet till spädbarn, säger docent Henrik Viberg, forskare vid Institutionen för organismbiologi vid Uppsala universitet, till Upsala Nya Tidning.

Förändringarna var större hos möss som fick upprepade doser av paracetamol.

Hos människor har hjärnans sin tillväxtspurt i slutet av graviditeten, men fortsätter under de första åren. Därför betonar Henrik Viberg att man inte kan förutsätta att människor påverkas på liknande sätt som möss. Men en norsk studie lutar åt samma håll. Den visade att ett barn vars mamma tagit paracetamol under mer än 28 dagar av graviditeten hade sämre grovmotorisk utveckling och ett mer utagerande beteende jämfört med syskon.

I dag har majoriteten av alla barn använt paracetamol åtminstone någon gång under sina första levnadsår. Rekommendationen för barn under sex månader är dock numera att inte ge smärtlindrande läkemedel utan att först rådfråga läkare.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida