Parkinson

6 oktober 1997

Författare Majvor Sundberg
Titel Morsan, du lever ju!
150 sidor    
Förlag Idé- och Ordproduktion 1997.
Cirkapris 200 kronor + porto                   
ISBN 91-630-5323-3

Majvor Sundberg fick Parkinsons sjukdom redan när hon var 35. Hon hamnade i en krissituation där hon först trodde att hennes liv, fyllt av aktiviteter, var slut. Hon beskriver väldigt personligt sjukdomens utveckling med symptom som hon först försöker negligera, men som gradvis ökar och ger henne problem att orka och röra sig som hon gjorde tidigare. Sorg och förtvivlan blandas med förhoppning. Något som står klart i hennes berättelse är hur viktigt bemötandet i vården och på arbetsplatsen är för den som plötsligt drabbas av en svår sjukdom. Hon har skrivit sin bok för att berätta att det ändå är fullt möjligt att uppleva livskvalitet och glädje trots en livslång, svår sjukdom.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida