Parkinson

5 mars 2001

Författare Bo Johnels och Ulf Schenkmanis
Titel Parkinson
120 sidor
Förlag Gothia 2000.
Cirkapris 231 kronor
ISBN 91-7205-289-9

Författarna, Bo Johnels som är neurolog och journalisten Ulf Schenkmanis, har tillsammans skrivit den här boken om Parkinsons sjukdom för »vanligt folk«. Den beskriver sjukdomen, tänkbara uppkomstmekanismer och behandling på ett lättfattligt sätt. För den som drabbas av Parkinson är boken mycket användbar då fakta är varvade med fallbeskrivningar samt råd, exempel och resonemang om hur man kan klara av sitt dagliga liv på ett bra sätt. Även sjuksköterskor och övrig vårdpersonal har nytta av den i mötet med Parkinsonpatienter och deras närstående.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida