Parterna i Västerbotten överens om arbetstider

Vårdförbundet har fått igenom några viktiga krav och nu har parterna i Västerbotten kommit överens om nya arbetstidsmodeller.

5 april 2004

De förtroendevalda i Västerbotten har varit upprörda över att arbetsgivaren ville försämra ersättningen i de flexibla arbetstidsmodeller som funnits i flera år. Den 19 mars bröt förhandlingarna om nya arbetstidsmodeller samman. Nu har parterna enats.

? Arbetsgivaren har gått oss till mötes på några viktiga punkter, förklarar Evy Gustafson, vice ordförande i Västerbotten.

Arbetsgivaren har fått igenom en minskning av antalet modeller från omkring 30 till 3. Ersättningsnivåerna kommer att ligga på i genomsnitt 20 procent över de allmänna bestämmelserna, AB.

? Vi har pressat ersättningen så högt det gick. Det nya avtalet kommer att innebära att en del får ersättningen för arbete på obekväm tid sänkt, men majoriteten kommer att få det bättre, påpekar Evy Gustafson.

Pengar återförs till grundlönen

Vårdförbundet har fått igenom några viktiga krav. Att hålla årets löneöversyn utanför förhandlingarna om arbetstidsmodellerna är ett av dem. Arbetsgivaren har också gått med på att föra tillbaka pengar till grundlönen som under flera år har avståtts till förmån för de lokala arbetstidsavtalen.

Ett tredje viktigt krav för Vårdförbundet var att få veta vilka kliniker som gått back på grund av tidigare höga ersättningsnivåer.

? Vi ville veta vilka det var så att vi inte tar med oss en arbetstidsmodell som är felkonstruerad i den nya överenskommelsen, säger Evy Gustafson.

Nu har arbetsgivaren gått med på att dela med sig av den informationen och Vårdförbundets vice ordförande i Västerbotten känner sig nöjd.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida