Parvovirus kan orsaka fosterdöd

I 15 procent av fallen med intrauterin fosterdöd är parvovirus B 19 orsaken.

2 september 2002

Det visar läkaren Karin Petterssons studier i en avhandling som nyligen presenterades vid Karolinska institutet i Stockholm.

Men det finns inte anledning att screena för viruset under graviditeten, eftersom det i dag inte finns någon behandling som hjälper mot infektionen. Viruset orsakar dessutom fosterdöd i väldigt få fall. Ungefär hälften av alla gravida har antikroppar mot infektionen; de kan ha haft den som barn och är därför immuna. Bland de barn som smittats under fosterstadiet föds de allra flesta friska.

? Men vi anser att intrauterin fosterdöd alltid bör undersökas med avseende på parvovirus eftersom det ger immunitet och mamman därför inte kommer att infekteras igen vid en eventuell kommande graviditet. Dessutom är det alltid viktigt att föräldrarna får en förklaring till varför barnet har dött i livmodern, säger Karin Pettersson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida