Patienten dömdes för misshandeln

I slutet av maj dömde tingsrätten den patient som misshandlat psykiatrisjuksköterskan Ija Asklöf till skyddstillsyn kombinerat med »den psykiaterkontakt som den lokala kriminalvårdsmyndigheten i samråd med läkare finner nödvändig«.

I stället för de tre olika omgångar sparkar och knytnävsslag som Ija Asklöf berättade om i Vårdfacket nummer 6 och i tingsrätten, medgav patienten bara något enstaka slag med halvöppen hand mot hennes huvud – och det efter att ha blivit starkt provocerad. Tingsrätten valde dock att i stället för den åtalade, försvarsadvokaten och de två vittnen försvaret kallat, tro helt och hållet på Ija Asklöfs version av händelseförloppet.

I ett intyg utfärdat enligt §7 i personutredningslagen gjordes bedömningen att mannen led av en allvarlig psykisk störning när han misshandlade Ija Asklöf och att skäl fanns för rättspsykiatrisk vård enligt 31:3 brottsbalken med särskild utskrivningsprövning. Den intygsskrivande läkaren ansåg skyddstillsyn med särskild föreskrift om psykiaterkontakt som en adekvat påföljd om frihetsberövande kunde undvikas. Det var också åklagarens linje.

Tingsrätten följde läkarens och åklagarens rekommendation, domen föll i direkt anslutning till förhandlingen.

Redan 1985 dömdes mannen till sluten psykiatrisk vård för försök till rån, och 1991 till öppen psykiatrisk vård för misshandel.

Ija Asklöf tilldömdes också det skadestånd på 22 570 kronor som hon begärt, plus ränta från den 14 december 1999 då misshandeln ägde rum. Mannen ska dessutom betala 500 kronor till brottsofferfonden. Ännu två månader efter det att domen föll har Ija Asklöf emellertid inte sett skymten av några pengar. Efter påstötning i tingsrätten fick hon beskedet att hon själv måste ta kontakt med kronofogdemyndigheten och stöta på.

Kronofogden utreder då om gärningsmannen har några utmätningsbara tillgångar. Har han det så får Ija Asklöf sina pengar. Har han det inte förväntas hon i stället kontakta sitt eget försäkringsbolag för att få pengarna den vägen.

Försäkringsbolaget gör i så fall en egen utredning och betalar ut pengarna eller avslår, beroende på vilka försäkringsvillkor som gäller. Det tar ett antal månader.

Blir det avslag återstår, i tredje och sista hand, brottsoffermyndigheten i Umeå. Efter ansökan om ersättning gör den myndigheten ännu en utredning, en skadeståndsrättslig bedömning, utifrån polisutredning, intyg och kvitton på utlägg.

Den ersättning som myndigheten kommer fram till som skälig kan bli både högre och lägre än den i domen. Handläggningstiderna på brottsoffermyndigheten ligger på omkring ett halvt år.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida