Patienten i centrum i nytt lagförslag

Patientmaktsutredningen föreslår en ny lag som ska öka patienternas inflytande och valfrihet. Dessutom förtydligas barns rättigheter som patienter.

31 januari 2013

I dag lämnade Patientmaktutredningen ett delbetänkande till socialministern Göran Hägglund. En ny lag – patientlagen – som ska öka patienternas delaktighet, självbestämmande och integritet i vården föreslås.

Patientlagen ska enligt förslaget bland annat förtydliga vilken rätt patienter och närstående har till information. Rätten till förnyad medicinsk bedömning (second opinion) ska stärkas. Även regleringar kring tillgänglighet och delaktighet i den egna vården föreslås ingå i den nya lagen.

För första gången i svensk hälso- och sjukvårdslagstiftning föreslås också särskilda bestämmelser om barns rätt till information.

Vårdförbundet har funnits med i den referensgrupp som utredningen använt sig av och ser positivt på förslaget.

– Nu går vi från att prata om att patienten är i centrum till att faktiskt genom en lag tala om att det ska vara så, säger förbundets vice ordförande Pia Arndorff.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida