Patienter slipper betala för digital Pef-mätare

5 april 2004

Patienter med astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom som har velat ha en modern elektronisk lungfunktionsmätare har hittills fått betala den ur egen ficka. Men nu har Läkemedelsförmånsnämnden beslutat att Pef-mätaren Piko 1 och plastmunstyckena till den ska ingå i läkemedelsförmånen. Pef-mätaren mäter lungfunktionen och används främst av patienter med astma och KOL som själva vill kunna styra sin medicinering. Med en digital Pef-mätare slipper patienten föra Pef-dagbok. Det går inte heller att fuska med värdena inför till exempel ett läkarbesök. Läs mer på Läkemedelsförmånsnämndens hemsida: www.lfn.se.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida